Giá dịch vụ:

  • Giá bao gồm lắp đặt tất cả các mặt hàng.

Giá bạt:

  • Bạt thường : 168.000 ( đ/m2) (Bộ dưới 4m2 = 750.000 ( đ/bộ)
  • Bạt TAIWAN : 205.000 (đ/m2)  (bộ dưới 4m2 =950.000 ( đ/bộ)

Giá giàn phơi:

  • Giàn phơi seri – 999 : 1.550.000   ( vnđ)
  •  Giàn phơi seri – 668 : 1.350.000 ( vnđ)
  • Giàn phơi seri – 666 – B:  Bộ 2m = 870.000 đ ,bộ 2.5m = 920.000 đ , bộ 3m =  970.000 đ
  • Giàn phơi seri – 665 : bộ 2m = 555.000 đ , bộ 2.5m = 595.000 đ , bộ 3 m  = 655.000 đ

Giá lưới an toàn ban công:  295.000 ( đ/m2)

Giá rèm: Tư vấn trực tiếp